Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ 4 ปี 2562

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ Click here

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ Click here

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษรับสมัคร  23 – 27  มีนาคม  2562  นี้เท่านั้น
สำหรับนักเรียน  ป.6  และ  ม.3  ที่จะเข้าเรียน  ในชั้น  ม.1  และ  ม.4  ในปี  2562
รับสมัคร เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ดาวน์โหลดเอกสารด้านบนในลิงก์ได้เลย

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ สุธิดา ตาทิพย์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รองผู้อำนวยการ สุธิดา ตาทิพย์ ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

ดูภาพทั้งหมดของกิจกรรมนี้