ให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ไปรายงานตัวเพื่อมอบตัว

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ทำการสอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 แต่ไม่สามารถดำเนินการมอบตัวได้ บัดนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ได้ผ่อนคลายลงบ้างแล้ว จึงให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่สอบได้ ไปรายงานตัว เพื่อมอบตัวในวันเวลาที่กำหนด ตามประกาศของทางโรงเรียนด้านล่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ตามบัญชีรายชื่อแนบให้ดาวน์โหลดในประกาศนี้) และขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ให้เรียบร้อย และดำเนินการปฏิบัติตามในประกาศแต่ละประเภทที่สมัคร
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ทั่วไป
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ความสามารถพิเศษ
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4

ติดต่อสอบถาม 042-244416-7 ต่อ 115

ประกาศแจ้งนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์เพื่อทำการเรียนออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงโรคระบาดโควิด19 ตามคิวอาร์โค้ดนี้

 

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมสระว่ายน้ำๆ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ต้องการจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบอื่นๆ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศด้านล่าง  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่