ประกาศ

 ประกาศจากทางโรงเรียน 
ขณะนี้กระเป๋านักเรียนทางโรงเรียนจะมีเพียง กระเป๋าสะพายข้าง
เมื่อกระเป๋าสะพายหลัง มาแล้วทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขออภัยในความล่าช้าครับ